O nás

Nezisková organizácia "Novorodenec.sk" zastrešuje spoločnosť lekárov, sestier a rodičov detí, ktoré boli v ohrození života. Dali sme im šancu ... a oni nám ukázali aké sú silné.

Našim cieľom je spájať úsilie a podporovať starostlivosť o novorodenca v ohrození, prinášať dôležité medicínske informácie, vzdelávať personál a sústreďovať finančné prostriedky na prístroje používané pri starostlivosti o novorodenca v ohrození.

Pracujeme pri Jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti neonatologickej kliniky LF UPJŠ a DFN v Košiciach, ktorá poskytuje špecializovanú starostlivosť o novorodencov od 400 g. Máme vysoké percento novorodencov na riadenej ventilácii, najmä tie najkomplikovanejšie extrémne nezrelé prípady novorodencov, rovnako vysoké percento je na neinvazívnej podpornej ventilácii čím je garantovaná určitá skúsenosť a úroveň v regióne Východoslovenského kraja. Robíme včasnú diagnostiku náhleho ohrozenia novorodenca s okamžitou intervenciou, celotelovú ultrasonografiu, celotelové chladenie, aplikáciu iNO pri zlyhávaní pľúcnej cirkulácie a manažment extrémnej nezrelosti. Prijímame ale aj transportujeme novorodencov nezrelých ale aj zrelých donosených alebo potermínových s každou novorodeneckou patológiou.

PRVÉ HODINY

VIDEO

PRED PREPUSTENÍM

Všetky práva vyhradené (c) 2016
NOVORODENEC. SK n.o
webdesign
bart.sk s.r.o