Konferencie

Aby sme novorodencom zaistili čo možno najlepšiu možnú starostlivosť, potrebujeme najaktuálnejšie a najnovšie informácie od svetových expertov v neonatológii, preto
sme pravidelnými účastníkmi a organizátormi medzinárodných konferencií v Košiciach:

Košické neonatologické konferencie od roku 2005