O nás

Naša nezisková organizácia podporuje neonatológiu v regióne Východoslovenského kraja, sleduje výsledky dosahované pracoviskami, navrhuje a organizuje odborné vzdelávacie kurzy a buduje koncepčné riešenie starostlivosti o matku a dieťa.

Podporuje pracoviská, ktoré majú vysoké percento novorodencov na neinvazívnej a riadenej ventilácii, najmä tie najkomplikovanejšie extrémne nezrelé prípady novorodencov. Výraznou mierou sa podieľa na školeniach a odborných kurzoch v oblasti resuscitácie novorodencov, stabilizácie na pôrodnej sále, stanovovaní presnej diagnózy pomocou neinvazívnych diagnostických metód a navrhovaní cielenej terapie.

Už pravidelne od roku 2005 organizuje významné medzinárodné neonatologické kongresy v Košiciach za účasti expertov z USA, Veľkej Británie, Španielska, Fínska, Maďarska, Kataru , Českej republiky a Slovenska.

Podporuje včasnú diagnostiku náhleho ohrozenia novorodenca s okamžitou intervenciou, celotelovú ultrasonografiu, celotelové chladenie, aplikáciu iNO pri zlyhávaní pľúcnej cirkulácie a manažment extrémnej nezrelosti. Podporuje centralizáciu starostlivosti o matku a jej rizikové dieťa.